Our Wines


Sparkling wine


Brandy


Chacha


AKHASHENI
Red medium sweet wine
TVISHI
white medium sweet wine
MUKUZANI
Red Dry
NAPAREULI
red dry wine
KINDZMARAULI
Red medium sweet wine
TSINANDALI
White Dry
KHVANCHKARA
Red medium sweet wine
ALAZANY VALLEY
white medium sweet wine
KISI
white dry wine
ALAZANY VALLEY
Red medium sweet wine
PIROSMANI
white medium dry wine
ALAZANY VALLEY
rose medium sweet wine
MTSVANE
white dry
OJALESHI
Red Medium Sweet Wine
RKATSITELI
white dry wine
OJALESHI ROSE
Rose medium dry wine
KHIKHVI
White dry
SAPERAVI
red dry wine
PIROSMANI
Red medium dry wine
PIROSMANI ROSE
rose medium dry wine
SAPERAVI ROSE
rose dry wine
RKATSITELI QVEVRI
Amber dry wine
KISI QVEVRI
Amber dry wine
KHIKHVI QVEVRI
amber dry wine
SAPERAVI QVEVRI
red dry wine
MTSVANE QVEVRI
amber dry wine
MUKUZANI
Red Dry Wine
NAPAREULI
Red Dry Wine
KHIKHVI-MTSVANE
White dry
TSINANDALI
White dry wine
SVIRI
White dry
SAPERAVI-MERLOT
Red dry
TSOLIKOURI-KISI
White dry